Disclamer

De toegang tot de informatie op deze website is kosteloos, doch houdt de aanvaarding in door de gebruiker ervan van de hiernavolgende voorwaarden.

De gegevens van deze website zijn bedoeld voor informatieve en niet-commerciële doeleinden. Het gebruik ervan is op eigen risico en Ki-vif bv, Bosk bv en Vi-tes Fietskoerier CommV kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie.

Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient op haar juistheid te worden te worden nagegaan bij de bevoegde entiteit van Ki-vif bv, Bosk bv en Vi-tes Fietskoerier CommV. De gebruiker van deze site is niet gemachtigd om gelijk welke informatie, programmatuur, producten of diensten die werden bekomen vanaf deze website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door de bevoegde entiteit van Ki-vif bv, Bosk bv en Vi-tes Fietskoerier CommV.

Ki-vif bv, Bosk bv en Vi-tes Fietskoerier CommV kunnen in geen geval tegenover wie dan ook, op rechtstreeks of onrechtstreekse wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of dergelijke van de gebruiker.

De links naar andere sites houdt geen enkel akkoord in met de inhoud van deze sites en Ki-vif bv, Bosk bv en Vi-tes Fietskoerier CommV zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik dat van die sites wordt gemaakt.

Ki-vif bv, Bosk bv en Vi-tes Fietskoerier CommV zijn niet verantwoordelijk voor de meningen geuit door anderen dan haar personeelsleden in discussiegroepen, informatiegroepen, forums en dergelijke.